Ինչպես ձեռք բերել նոր սերնդի ՀԴՄ
Ապառիկ ՀԴՄ ձեռքբերում
ՀԴՄ սպասարկման գրասենյակ
060-40-00-05
Ինչպես ձեռք բերել նոր սերնդի ՀԴՄ(PAX)
Տարաժամկետ վճարումներ
Ամբողջական վճարում
Անհատույց Օգտագործում
Քայլ 1
ՀՀ Կենտրոնական Գանձապետարանի 900018002577 հաշվեհամարին կատարել 160.0 հազար դրամ վճարում` նպատակ դաշտում նշելով ՀԴՄ ստանալ ցանկացողի ՀՎՀՀ-ն և անվանումը։
Ինչպես ձեռք բերել նոր սերնդի ՀԴՄ(PAX) ամբողջական վճարումով
Քայլ 2
Վճարման անդորրագրի տվյալների հիման վրա Էլ․ հաշվետվաձևերից լրացնել 100-րդ ձևը և հետևել բավարարման գործընթացին։(քառանիշ ակտիվացման կոդի ստացում)
Ինչպես ձեռք բերել նոր սերնդի ՀԴՄ(PAX) ամբողջական վճարումով(Էլ․ հաշվետվաձևերից 100-րդ ձևի օրինակ)
Քայլ 3
Հայտի բավարարման դեպքում դուք կստանաք քառանիշ ակտիվացման կոդ, որից հետո անհրաժեշտ է ներկայանալ ք․Երևան Ահարոնյան 12/3 հասցե՝ «ՀԴՄ ներդրման գրասենյակ» ՊՈԱԿ, և ներկայացնել պետ․ ռեգիստրի վկայականի և անձնագրի պատճենը / լիազորագրով ստանալու դեպքում լիազորի անձնագրի պատճենը/:
Լիազորագիր՝ «ՀԴՄ ներդրման գրասենյակ» ՊՈԱԿ
Լիազորագիր՝ «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ
Քառանիշ ակտիվացման կոդի ստացումը ամբողջական վճարումով նոր սերնդի ՀԴՄ(PAX) ձեռք բերման դեպքում
Քայլ 4
ՀԴՄ-ի ակտիվացման և հետագա խնդիրներից ապահովագրվելու նպատակով կնքել սպասարկման պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետությունում PAX technology limited ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչ հանդիսացող «Սմարթ Սոլուշնս» ընկերության հետ։
ՀԴՄ Սպասարկման գրասենյակ «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ 
Քայլ 1
Քայլ 2
Քայլ 3
Քայլ 4
Քայլ 1
ՀՀ Կենտրոնական Գանձապետարանի 900018002577 հաշվեհամարին կատարել 10.0 հազ. դրամ կամ ավելի վճարում՝ նպատակ դաշտում նշելով ՀԴՄ ստանալ ցանկացողի ՀՎՀՀ-ն և անվանումը։
Ինչպես ձեռք բերել նոր սերնդի ՀԴՄ(PAX) տարաժամկետ վճարումով
Քայլ 2
Վճարման անդորրագրի տվյալների հիման վրա Էլ․ հաշվետվաձևերից լրացնել 100-րդ ձևը` կատարելով նշում տարաժամկետ վճարումների վերաբերյալ:
Ինչպես ձեռք բերել նոր սերնդի ՀԴՄ(PAX) տարաժամկետ վճարումով(Էլ․ հաշվետվաձևերից 100-րդ ձևի օրինակ)
Քայլ 3
Հայտի բավարարման դեպքում դուք կստանաք քառանիշ ակտիվացման կոդ, որից հետո անհրաժեշտ է ներկայանալ ք․Երևան Ահարոնյան 12/3 հասցե՝ «ՀԴՄ ներդրման գրասենյակ» ՊՈԱԿ, և ներկայացնել պետ․ ռեգիստրի վկայականի և անձնագրի պատճենը / լիազորագրով ստանալու դեպքում լիազորի անձնագրի պատճենը/:
Լիազորագիր՝ «ՀԴՄ ներդրման գրասենյակ» ՊՈԱԿ
Լիազորագիր՝ «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ
Քառանիշ ակտիվացման կոդի ստացումը տարաժամկետ վճարումով նոր սերնդի ՀԴՄ(PAX) ձեռք բերման դեպքում
Քայլ 4
ՀԴՄ-ի ակտիվացման և հետագա խնդիրներից ապահովագրվելու նպատակով կնքել սպասարկման պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետությունում PAX technology limited ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչ հանդիսացող «Սմարթ Սոլուշնս» ընկերության հետ։
ՀԴՄ Սպասարկման գրասենյակ «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ 
*Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների գինը վճարվում է 2 տարվա ընթացքում տարաժամկետ վճարումներով`
ամսական համամասնությամբ, առանց որևէ տոկոսադրույքի կամ միջնորդավճարի:
Քայլ 1
Քայլ 2
Քայլ 3
Քայլ 4

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ համայնքների ցանկը հաստատելու մասին» N 713 որոշմամբ հաստատված ցանկում ներառված սահմանամերձ գյուղերում հաշվառված և փաստացի գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողներին, դրանք տրամադրվում են անհատույց օգտագործման իրավունքով, և վերջիններիս հետ կնքվում է հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների անհատույց օգտագործման մասին պայմանագիր, որում պարտադիր նախատեսվում են հետևյալ պայմանները․

ա. հարկ վճարողները պարտավոր են անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված հսկիչ-դրամարկղային մեքենան շահագործել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ համայնքների ցանկը հաստատելու մասին» N 713 որոշմամբ հաստատված ցանկում ներառված սահմանամերձ գյուղերում,

բ. հարկ վճարողները պարտավոր են իրավաբանական անձանց լուծարման, անհատ ձեռնարկատերերի հաշվառումից հանման դեպքերում եռօրյա ժամկետում հարկային մարմին վերադարձնել անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված հսկիչ-դրամարկղային մեքենաները` անկախ դրանց մաշվածության աստիճանից,

գ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ համայնքների ցանկը հաստատելու մասին» N 713 որոշմամբ հաստատված ցանկում ներառված սահմանամերձ գյուղերից դուրս այլ վայրում հաշվառվելու և (կամ) փաստացի գործունեություն իրականացնելու և անհատույց օգտագործման իրավունքով ստացած հսկիչ-դրամարկղային մեքենան այդ վայրերում շահագործելու դեպքում հարկ վճարողները Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի համապատասխան հաշվեհամարին գործող ընդհանուր կարգով վճարում են հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների համար սահմանված գինը.

Ծանուցում
 
ՀՀ Կառավարության որոշման համաձայն ԱԱՀ վճարող համարվող հարկ վճարողների կողմից հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների գինը՝ 160,0 հազ․ դրամը, վճարվում է ամբողջությամբ և միանվագ։
Հարցերի դեպքում դիմել  «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊ ընկերություն - (060) 40 00 05 կամ «ՀԴՄ ներդրման գրասենյակ» ՊՈԱԿ - (060) 54 49 94
Ձեր Id-քարտով մոտեցեք ք․Երևան Ֆրիկի 10 հասցե և մեր մասնագետները կներկայացնեն Նոր սերնդի ՀԴՄ-ի ձեռքբերման դիմումը Ձեր փոխարեն։

Ինչպես ձեռք բերել նոր սերնդի ՀԴՄ(PAX)
Մեր գործընկերները

 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
 • «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի գործընկերները
Ծառայություններ
Հաճախորդների Սպասարկում
Հեռախոսային սպասարկում՝ 24/7 ռեժիմով
ՀԴՄ-ի շահագործման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում և ուսուցում
Վերանորոգում
Խափանված ՀԴՄ-ի վերանորոգում
Նորոգման ամբողջ ժամանակահատվածի համար փոխարինող սարքի անվճար տրամադրում
Սարքի Ակտիվացում
ՀԴՄ-ի ակտիվացում և միացում ցանցին
ՀԴՄ-ի գործարկում, որպես POS-տերմինալ
Ծրագրային Ապահովում
ՀԴՄ-ի ծրագրային ապահովման կարգավորում և թարմացում
ՀԴՄ-ի ինտեգրում արտաքին ծրագրին
Ինչպես ձեռք բերել նոր սերնդի ՀԴՄ (PAX)


              
Գրանցվել
Ուշադրություն․ՀԴՄ-ների սպասարկման հետ կապված վճարները պետք է փոխանցել «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի 220563330442000 ընթացիկ հաշվեհամարին։Ուշադրություն․ՀԴՄ-ների սպասարկման հետ կապված վճարները պետք է փոխանցել «Սմարթ Սոլուշնս» ՍՊԸ-ի «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի 220563330442000 ընթացիկ հաշվեհամարին։
Լրացնել առցանց հայտ
Ուղարկել նամակ
X
Ուղարկել նամակ